Kelionės dviračiai

Šios rūšies dviračiai yra labiausiai paplitę. Jais važi­nėja seni ir jauni, jų pilna mūsų gatvėse ir keliuose. Kitų dviračių tipų tarpe jie užima pirmą vietą. Panaši tenden­cija jaučiama ir užsienyje. Pavyzdžiui, Anglijoje jie sudaro 40 procentų visų išleidžiamų dviračių, Italijoje – kiek ma­žiau. Toks jų išplitimas visiškai suprantamas: jie gana pigūs, patogūs, atsparūs. Kuo jie pasižymi, kuo skiriasi nuo kitų dviračių?

Pirmiausia, kelionės dviračiui būdinga didelė bazė (ba­zė-atstumas tarp priešakinio ir užpakalinio ratų ašių). Toks jis žymiai mažiau jautrus kelio nelygumams, važia­vimas juo ramesnis. Tačiau reikia žinoti, kad, didėjant bazei, dviratis darosi sunkesnis ir lyg ir nerangesnis po­sūkiuose, todėl bazė didinama tik iki tam tikros ribos. Kelionės dviračių padangos žymiai storesnės negu kitų, o dėl to dar mažiau jaučiami kelio nelygumai (storos pa­dangos, aišku, geriau amortizuoja). Šios padangos ir at­sparesnės bei sunkiau praduriamos – nesudaro nemalonu­mų kelionėje.

Kelionės dviračių balnelių paskirtis – ne tik suteikti galimybę   patogiai   sėdėti   dviratininkui,   bet   ir   slopinti  kratymą. Todėl balneliai sudaryti iš visos įvairių spyruoklių sistemos. Dviračių   užpakaliniame   rate  visuomet  yra savistabdė Torpedo tipo įvorė, padedanti greitai stabdyti. Be šio stabdžio, daugumas dviračių turi  ir  antrą – ran­kinį,  kuris  stabdo  pirmąjį  ratą.   Stabdžio  rankenėlė  pritaisoma prie vairo. Stabdymas ratui perduodamas lanksčiu trosu arba kietomis traukomis. Virš ratų montuojami sparneliai, kuriems dviratininkas turi būti dėkingas už tai, kad, važinėdamas lietingu oru, jis neapsitaško purvu, nuo kurio neapsaugoti sportininkai, važinėjantieji be jų. Kroviniams vežti daugumas dviračių turi bagažines. Kadangi važinėjama ne tik dieną, bet ir naktį, kelioniniuose dviračiuose yra žibintai ir generatoriai. Generatorių varo priešakinio rato padanga, sukdama prisiglau­dusią prie jos generatoriaus ašelę. Be to, prie kelioninių dviračių pridedama dar keletas dalykų: įrankinė, siurblys, vaistinėlė  su   būtiniausiais  padangų  remontui   reikmeni­mis.

Šios rūšies dviračių detalės pagamintos su didele atsparumo atsarga, todėl su visais priedais dviratis sveria apie 17 kilogramų.Moteriški kelionės dviračiai maža kuo skiriasi nuo vyriškųjų; juose yra visi tie patys elementai. Iš esmės tesiskiria tik rėmas. Viršutinis jo vamzdis yra išlenktas ir eina  žemyn – sėdant   ant  balnelio,  nereikia  žergti  per  jį.Kad važiuojančiajam nereikėtų sėdėti per daug susilen­kus, vairas stovi aukščiau. Balnelis platesnis ir trumpes­nis, perdavimo santykis mažesnis. Paauglių   dviračiai   taip   pat priklauso prie kelioninių, nes nuo dviračių suaugusiems jie skiriasi tik mažesniu rėmu, ratais ir kai kuriomis kito­mis smulkmenomis. Visa kita – kaip dviračių suaugusiems. Vaikiškų dviratukų yra įvairių konstrukcijų. Jos visos kiek galint suprastintos.