Paramos subjektai ir objektai

Sporto paramoje visada dalyvauja dvi suinterisuotos šalys: tam tikra įmonė (organizacija), kuri suteikia paramą, t. y. paramos subjektas, ir ją gaunati sporto organizacija ar atskiras sportininkas, t. y. paramos objektas.

Sporto paramos objektai

Sporto paramos objektai klasifikuojami keliais būdais. Vienas jų – sporto skirstymas į tris vienas nuo kito nepriklausančius objektus:

1.      didysis sportas

2.      sveikatos sportas

3.      masinis sportas

Tikslesnis yra amerikiečių pateikiamas klasifikavimo būdas – sporto skaidymas į atskiras sąlygiškai vadinamas platformas:

1.      individualių atletų platforma

2.      sporto komandų platforma

3.      sporto šakos platforma

4.      sporto varžybų (renginių) platforma

Sporto paramos subjektai (įmonės) klasifikuojami pagal produkcijos giminingumą sportui:

1.      rėmėjos, gaminančios sportinę produkciją

2.      rėmėjos, gaminančios su sportu susijusią produkciją

3.      rėmėjos, gaminančios produkciją, turinčią netiesioginiį ryšį su sportu

4.      rėmėjos, gaminančios nesusijusią su sportu produkciją

Taip pat sporto paramos subjektai klasifikuojami tokiomis kategorijomis pagal investuotą indėlį: (Кузин, B.B., 1994)

1.      išskirtinis rėmėjas. Dažniausiai turi pagrindinį „balsą“. „Siemens“ kompanija yra pagrindinis futbolo rėmėjas Kinijoje. Tai išskirtinis rėmėjas, kadangi įnešė didžiausią indėlį į Kinijos futbolą.

2.      pagrindinis rėmėjas. Gali turėti svarų „balsą“, kaip renginys bus organizuojamas ir jam vadovaujama.

3.      papildomas rėmėjas. Turi paramos išskirtinumą dėl produkto kategorijos. Pvz: laiko matavimo prietaisai maratonams, svarmenys kultūrizmo sportui ir pan.

4.      oficialus rėmėjas. Bet kokia produktų kategorija gali būti oficialiu tiekėju, įskaitant užkandžių maistą, gaiviuosius gėrimus, picas, kredito korteles.

Rėmėjai „gauna“ šiuos statusus priklausomai nuo investuoto indėlio. Kuo daugiau investuoja tuo jie gali turėti svaresnį balsą, lemiant sprendimus, susijusius su remiamu objektu.

Parama – marketingo komplekso dalis

Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus.

Įmonės marketingo veiklos centre yra vartotojas. Jo poreikiams tenkinti ir aptarnauti skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, susijusiais su vartotojui pagaminta preke, jos kaina, paskirstymu ir rėmimu. Šios keturios sprendimų ir veiksmų grupės sudaro vadinamąjį marketingo kompleksą. Rėmimas yra marketingo komplekso elementas. Viena iš svarbiausių jo užduočių – potencialiems pirkėjams perduoti reikalingą informaciją ir paskatinti juos pirkti. Ar pavyks paveikti informacijos gavėją taip, kaip buvo numatyta, priklauso nuo daugelio sąlygų, kurios veikia komunikacinį procesą.

Komunikacinis procesas – veiksmai, kuriais informacijos siuntėjas siekia paveikti jos gavėją ir sukelti pageidaujamą jo reakciją.

Elementas “rėmimas” nuo kitų smarkiai skiriasi dalyvavimo komunikaciniame procese lygiu. Per prekę, kainą ir paskirstymą įmonė tik netiesiogiai perteikia tam tikrą informaciją ar sustiprina kai kuriuos pirkėjų įspūdžius, o pagrindiniai rėmimo uždaviniai tiesiogiai susiję su komunikaciniu procesu. Būtent šio elemento tiesioginė paskirtis, perduodant jos atstovams tam tikrą informaciją, yra sukelti palankią tikslinės rinkos reakciją. Rėmimo veiksmai gavėjui perduoti kuo įvairiausią informaciją. Jos turinys labiausiai priklauso nuo:

1.      įmonės pardavėjos tikslų;

2.      prekės pobūdžio;

3.      informacijos gavėjo savybių.

Komunikacinis procesas kuriamas ir valdomas keturiomis pagrindinėmis rėmimo veiksmų rūšimis. Visos rėmimo priemonės drauge sudaro marketingo komplekso elementą “rėmimas”, o norint išryškinti tam priklausančių veiksmų įvairumą, kartais dar vadinamos rėmimo kompleksu.