Sporto paramos istorija

Sporto paramos tėvyne laikoma Jungtinės Amerikos Valstijos. Pirmąja JAV sporto paramos rėmėja tapo transporto industrija. 1852 metais Naujosios Anglijos geležinkelio kelias rėmė irklavimo varžybas tarp universitetų. Ši parama buvo suteikta netiesioginiu finansavimu, bet transporto paslauga – komandų ir jų sirgalių pervežimas į varžybų rengimo vietą.  1890 metais analogiška paramą suteikė ir automobilių ir geležinkelių transportas beisbolui.  XX amžiaus pradžioje prie beisbolo rėmimo prisijungė kompanija Coca-Cola – jau tuo metu buvusi stambiausia nealkoholonių gėrimų gamintoja. Coca-Cola buvo taip pat ir pirmoji Olimpinių žaidynių rėmėja. Tai atsitiko 1928 Amsterdamo Olimpinėse žaidynėse, kai ji gavo oficialų Olimpinių žaidynių rėmėjo vardą. Beje reikėtų paminėti, jog kompanija Coca-Cola ir dabar pirmauja didžiausią paramą sportui teikiančių kompanijų sąraše.Sporto paramos pradžia Anglijoje laikomi 1861 metai, kai Spiers  Pond ėmė remti kriketo varžybas. Rusija šioje srityje buvo nemažai atsilikusi nuo kitų didžiųjų Europos valstybių, taigi sporto parama Rusijoje atsirado tik tai XX amžiaus 6 – 7-ame dešimtmečiuose. Pirmieji stambūs rėmėjai Rusijoje buvo japonų sporto prekių gamintoja “Asics” ir buvusi SSRS sudėtyje firma “Dzintars”, rėmusi įvairias žaidybines sporto šakas. Reikėtų pabrėžti, jog japonų firma “Asics” labai populiari Rusijoje bei ligi šiol remia daugelį Rusijos sporto šakų, varžybų. Nepaisant to, kad sporto parama atsirado daugiau kaip prieš 100 metų, tačiau užsienio specialistai laiko sporto paramą gana nauju reiškiniu.

Paramos sąvoka Užsienio sporto mokslo specialistai sporto paramą apibūdina kaip įvairiapusę veiklą. Rėmėjas – tai juridinis asmuo arba pilietis, neatlyginamai skiriantis įmokas (finansines arba materialines) organizacijoms, vykdančioms renginį, arba naujai kuriamai organizacijai, taip pat jau egzistuojančių organizacijų plėtotei. Parama – pagalba, skiriama sportui, sporto organizacijoms, sporto renginiams ir varžyboms, išorinių jų atžvilgiu organizacijų arba asmenų abipusiškai naudingų susitarimų pagrindu; pripažįstama savanoriška materialinė pagalba ar nemokamas paslaugų teikimas tiesiogiai juridiniams asmenims.  Daugelis painioja paramą su tokiomis sąvokomis kaip mecenavimas ir labdara. Labdara- yra savanoriška ir neatlygintina šalpa.  Mecenatas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis paramą idėjiniais sumetimais. Mecenavimo vardas siejamas su senovės romėnų valdovo Gajaus Mecenato vardu, meno ir mokslo globėjo, sporto taip pat.